Zaloguj się Zarejestruj konto
0...
Sprawdź koszyk
Sklep internetowy

Polityka prywatności

Cenimy Twoją prywatność i jest dla nas ważne by w jasny i zrozumiały sposób komunikować zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.bavi.pl. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz poniżej, a jeśli masz pytania napisz do nas na biuro@bavi.pl, postaramy się wszystko wyjaśnić.


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Usługodawcy poprzez Sklep BAVI.pl.
 2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodne z rozporządzeniem art. 16-21 RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

 

§ 2

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Usługodawca, zwany dalej Administratorem. dane administratoda danych: BAVI Anna Gładecka Słonawy 33c, 64-600 Oborniki NIP 7661774707.
 2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 3

Zbiór Danych Osobowych

Zbiór Danych Osobowych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych.

 

§ 4

Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

 1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
 2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

 

§ 5

Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator może poprosić Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:

1)     nazwisko i imię,

2)     adres zamieszkania,

3)     adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4)     adres poczty elektronicznej,

5)     numer telefonu,

6)     numer NIP,

7)     nazwę firmy,

oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

 1. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 2. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

§ 6

Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu. Podstawa prawną jest umowa sprzedaży/kupna zawarta przez strony podczas składania zamówienia. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku NEWSLETTERa jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane w tej bazie przechowywane są do czasu funkcjonowania newslettera lub do momentu Twojej rezygnacji z newslettera, która spowoduje usunięcie danych.
 4. Kontakt mailowy z Twojej strony również jest ewidencjonowany w zakresie jaki zostanie podany w mailu- adres mail, nazwisko i inne dane, które zawrzesz w mailu. Podstawą prawna przetwarzania danych w tej sytuacji wynika z Twojego zainicjonowania kontaktu. Dane te sa przechowywanie jedynie w okresie niezbędnym do realizacji zapytania.
 5. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu wystawienia FAKTURY, w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

 

§ 7

Informacje handlowe

1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

3. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. IQ Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych na serwerze,
 2. MailChimp –  w celu korzystania z systemu mailingowego,
 3. Apaczka.pl- w celu realizacji zamówienia.
 4. Ifirma S.A. – w celu korzystania z usług księgowości internetowej.

 

 

§ 8

Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”

 1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
 2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.
 3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
 4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
 5. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Sklepu.
 6. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

 

§ 9

Bezpieczeństwo

 1. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 2. Proszę pamiętać, że Sprzedawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

 

 

§ 10

Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

a) Klient wyrazi na to zgodę lub

b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.

2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

 

§ 11

Prawa Klientów

 1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji i usunięcia oraz organiczenia przetwarzania.
 2. Klient ma prawo wniesienia przeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 3. Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych.
 4. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: BAVI Anna Gładecka Słonawy 33c, 64-600 Oborniki, 
NIP: 7661774707, lub pocztą e-mail na adres biuro@bavi.pl
 7. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: BAVI Anna Gładecka Słonawy 33c, 64-600 Oborniki, 
NIP: 7661774707, lub pocztą e-mail na adres biuro@bavi.pl
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

W celu realizacji tych uprawnień prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysłanie zapytania na adres: BAVI Anna Gładecka Słonawy 33c, 64-600 Oborniki  
NIP: 7661774707, lub pocztą e-mail na adres biuro@bavi

§ 12

Postanowienia dodatkowe

 1. W Sklepie mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep i Sprzedawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem:                                    BAVI Anna Gładecka Słonawy 33c, 64-600 Oborniki, 
NIP: 7661774707, lub pocztą e-mail na adres biuro@bavi.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Bavi.pl (2011)
Projekt i realizacja: MDAsystems.pl

Bavi.pl to sklep internetowy w którym znajdziesz wszystko dla nowoczesnych dzieci i rodziców. Unikalne, designerskie i ekologiczne meble dla dzieci, które dotąd były niedostępne w Polsce! Wyjątkowe akcesoria i meble dziecięce. Zajrzyj i sprawdź jak niesamowicie z Bavi.pl może wyglądać pokój dla dzieci! Szczególnie polecamy ekologiczne zabawki kaszubskie firmy Kaszubebe.

Frazy które w szczególności odpowiadają naszej działalności to: łóżeczka, meble dziecięce, zabawki, pościel dziecięca, pokój dziecięcy, dziecko, rodzice, meble dla dzieci